Demoproject Duurzaam bodembeheer

Doelstellingen van het project zijn demonstratie van duurzaam bodembeheer en van nieuwe en bestaande bewezen technieken in de biologische bedrijfsvoering aan gangbare ondernemers en uitwisseling van ervaringen met innovaties in de biologische en gangbare akkerbouw en vollegrondsgroententeelt met als doel dat zij die toepassen en dat het bodembeheer op de gangbare akkerbouw- en vollegrondsgroentenbedrijven en in de Nederlandse landbouw daardoor in het algemeen duurzamer wordt.

De doelgroepen zijn alle agrarische ondernemers in de open teelten in Nederland, vooral de gangbare akkerbouw (12.000 bedrijven) en vollegrondsgroententeelt (15.000 bedrijven) en daarnaast de bollenteelt en de ruwvoerteelt. En daarnaast intermediairs in de land- en tuinbouw (LTO, Productschappen , Bioconnect), dienstverleners in de  land- en tuinbouw (banken, adviesbureaus, accountants), afnemers en toeleveranciers in de land- en tuinbouw , vakbladen en dagbladen en Overheidsinstanties, universiteiten, onderwijs (Min LNV, VROM, EZ, WUR, AOC's).

De sector wordt bereikt op de demodagen en middels excursies. Daarnaast worden er nieuwsbrieven opgesteld, artikelen gepubliceerd en wordt er informatie op een website geplaatst.

Het project heeft een budget van 79.160,-. Hiervan wordt  39.580,- gefinancierd vanuit de subsidieregeling Demonstratieprojecten en 15.100,- wordt gefinancierd door de Stichting bodembescherming Flevoland. Het overige wordt gefinancierd door de deelnemers.

Terug